cap v                                                                                                                 es              cat               

 

 

 

Inici / Dades eonómiques d'Espanya

 

DADES ECONÓMIQUES D'ESPANYA

Economia 1  

Quan els mitjans de comunicació parlen del creixement econòmic fan referència al creixement del PIB (Producte Interior Brut), que és la suma de les rendes anuals, és a dir, allò que es guanya en total i entre tots en un any. Però una cosa és el que es guanya entre tots i una altra són els diners que hi ha a Espanya.

 

De forma generalitzada, els diners que n'hi han a Espanya són els diners que hi ha als Bancs més la inversió a l'exterior.

 

 

DINERS EN ELS BANCS MÉS LA INVERSIÓ AL EXTERIOR

      Milions d'€
  2008 1010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Diners en entitats financieres 4.733.860 4.812.432 5.032.478 4.513.953 4,532.279 4.568.712 5.111.041 5.284.935
Inversió a l'exterior 1.322.502 1.302.898 1.467.882 1.548.236 1.789.914 1.993.749 2.285.239 2.640.036
     Suma  6.056.362 6.115.330 6.500.360 6.062.189 6.322.193 6.562.461 7.396.280 7.924.971
Font: Banc d'Espanya

 

Descomptem dels diners que hi han, el que l'exterior ens aporta en préstecs i inversions. 

 

DINERS EN ESPANYA MEINS LA INVERSIÓ DE L'EXTERIOR 

      Milions d'€
  2008 1010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Diners en Espanya 6.056.362 6.115.330 6.500.360 6.062.189 6.322.193 6.562.461 7.396.280 7.924.971
Inversió de l'exterior 2.192.634 2.223.848 2.411.197 2.531.162 2.733.702 2.949.844 3.247.917 3.477.012
      Total  3.863.728 3.891.482 4.089.163 3.531.027 3.588.491 3.612.617 4.148.363 4.447.959
Font: Banc d'Espanya

 

Així el 2022 a Espanya hi havia 4.447.959 milions d'euros, però l'endeutament dobla aquesta quantitat al haver-hi el mateix any 7.381.863 milions d'euros d’endeutament, és a dir, es deu el doble del que hi ha.

 

ENDEUDAMETS

      Milions d'€
  2008 1010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Endeutament de les llars 953.394 948.647 885.616 801.194 762.262 759.440 755.875 761.702
Endeutament de l'administració 595.164 821.416 1.191.959 1.523.419 1.556.787 1.665.054 1.989.207 1.939.678
Endeutament de les empreses 3.539.289 3.521.479 3.493.345 3.576.117 3.866.956 4.083.414 3.987.250 4.680.483
      Suma  5.087.847 5.291.542 5.570.920 5.900.730 6.186.005 6.507.908 6.732.332 7.381.863
Font: Banc d'Espanya

 

   

 

¿A què es deu aquest espectacular endeutament? Es deu fonamentalment a dos factors:

 

- NO HI HA APORTACIÓ DE VALOR ECONÒMIC QUE NO SIGUI MITJANÇANT LA PRESTACIÓ. I

 

- LA PÈRDUA DE PODER ADQUISITIU QUE ORIGINA LA INFLACIÓ NO ES COMPENSA.

 

Al no haver aportació de valor econòmic al sistema i no compensar la inflació, hi ha una manca de diners en conjunt i aquesta restricció origina que aquells que necessiten diners per comprar un habitatge o ampliar un negoci, estiguin més obligats a demanar un préstec. Quan més necessitat de diners hi hagi al sistema més caldrà demanar préstecs. L'economia orientada cap al benefici dels prestadors i de la banca.

 

¿Què passa si es compensa la inflació?

 

APLICACIÓ DE LA INFLACIÓ SOBRE ELS DINERS QUE HI HAN ALS BANCS

        MilIons d'€
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Diners en entitats financieres 5.032.478 4.513.012 4.513.953 4.424.004 4.532.279 4.675.219 4.568.712 4.613.655 5.111.041 5.468.924 5.284.935
Inflació anual 2,87 % 0,25 % -1,04 % 0,02 % 1,57 % 1,11 % 1,18 % 0,79 % -0,50 % 6,50 % 5,70 %
Inflació sobre els diners en E.F. 144.432 11.282 -46.945 884 71.156 51.894 53.910 36.447 -25.555 355.480 301.241
Font: Banc d'Espanya

 

economia 2Si s'hagués compensat la inflació des del 2012 fins al 2022 s'haurien aportat al sistema 954.226 milions d'euros. en 11 anys (uns 86.748 milions d'euros cada any). Si aquests diners s'haguessin destinat als sectors més vulnerables, no hi hauria extrema pobresa, ni pobresa, ni pobresa energètica, ni desnonaments, etc.

 

Però la manca d'aportació de valor econòmic no manté només la pobresa existent, sinó que estem perdent la propietat de les empreses espanyoles. El 50% de les accions de les empreses que cotitzen a la borsa espanyola estan en mans d'estrangers en juliol del 2020, quan el 2006 era del 33% (segons borses i mercats espanyols, BME), una altra barbaritat que evidencia que no s’està fent una economia que respongui als interessos de país i dels ciutadans. A tot això, són moltes les veus de polítics i economistes que estan promovent la inversió exterior a Espanya. Com que no s’aporta diners al sistema, es recorre (en part), a la inversió estrangera i així anem perdent propietat, i així, la meitat dels beneficis d'aquestes empreses més importants d'Espanya van a parar a l'exterior. Ells tenen el poder de decidir sobre el futur de l'empresa, si aquesta deixa de ser rendible o pot ser més rendible en un altre lloc, poden tancar-la i perdre els llocs de treball. ¿Fins quan hem de permetre que el patrimoni empresarial quedi en mans de l'exterior?

 

TAMPOC S'APORTA DINERS PER CREIXEMENTS DEMOGRÀFICS O EMPRESARIALS.

 

¿Per què es fa aquesta política econòmica basada en la prestació i l'endeutament generalitzat de la població? i Per què no s'aporten diners en compensació a la inflació de manera regular? Doncs és d'aquelles coses que públicament no es qüestionen i no tenen discussió, perquè mai es parla pels mitjans de comunicació si estem fent una economia adequada o no; però si podem apreciar a qui beneficia, perquè aquells que tenen enormes quantitats de diners amb la seva prestació, augmenten aquestes quantitats amb el cobrament dels interessos o la inversió i sense que això els suposi fer gaire esforç. Com la Banca, que viu de la prestació i la inversió dels diners dels dipositaris, però no beneficia la majoria dels ciutadans i empreses, que es veuen en la necessitat d'endeutar-se demanant una hipoteca o un crèdit.

economia 3   

Fer una economia on l'1 o el 2% es fa ric mentre el 30% de la població ha de viure en la pobresa, no és fer una economia justa i equilibrada, sinó esclava i mafiosa. Si bé cal premiar el que més s'ho mereix, aquest mereixement no ha de tenir conseqüències per a la resta de la població.

 

Tampoc els ciutadans s’han de veure's obligats a emigrar per tenir unes mínimes condicions de vida, el seu país és responsable de la vida de tots els ciutadans com ve establert a les respectives Constitucions.

 

Però a més, la quantitat que s'aporta actualment no té control, o sigui, s'aporten diners segons sigui l'augment de crèdits, però no es controla sobre si aquest augment és suficient per cobrir les necessitats del conjunt social, ni quins sectors la absorbeixen, per tant, l'aportació de diners que suposa l'endeutament en un determinat temps, poden quedar absorbits en el pagament dels interessos dels deutes contrets i no per al conjunt social, és a dir, absorbits pel prestador.

 

Per tant, no hi ha control sobre l'aportació de capital al sistema, l'economia no respon a les necessitats de la societat i si els interessos dels econòmicament rics i la Banca, però no al conjunt social. Perquè respongui als interessos de tota la població ha d'estar perfectament organitzada, Els Governs (tant del PP com del PSOE i sembla que a nivell internacional), es limiten a cobrar els impostos establerts i a destinar-los on creuen més convenient, sense donar importància al fet que el sistema necessita aportació de valor econòmic en compensació de la inflació i per creixements demogràfics i empresarials.

 

L'economia ha de basar-se en el cobriment de totes les necessitats monetàries que el sistema necessita, creació i manteniment d'empreses, salaris, ajudes, inflació, i tot allò que necessita diners per a la seva existència i no perquè els que tinguin diners puguin prestar-los i obtenir interessos. Ampliem com ha de ser l'economia i com cal aportar diners al conjunt nacional sense endeutar-se, a l'apartat SOCIALITZACIÓ-ECONOMIA de la pàgina SOCIALITZACIÓ.